Scroll down

Alternate Text
News banner

Tien stappen om inclusief onderwijs te realiseren

De uitkomsten van het symposium ‘Samen op weg naar inclusief onderwijs’ dat Defence for Children op 1 juli 2019 bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap organiseerde met het FNO Jongerenpanel Zorg én Perspectief zijn gebundeld in een online magazine. Het magazine gaat in op de stand van zaken van inclusief onderwijs én geeft tien concrete vervolgstappen om inclusief onderwijs te realiseren, drie jaar na ratificatie van het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap en het daarin vastgelegde recht op inclusief onderwijs.

Tegengestelde beweging

De conclusie van de dag is dat er van een beweging naar inclusief onderwijs nog geen sprake is. Sterker nog, de ontwikkelingen rondom thuiszitters en de leerlingenaantallen in het speciaal onderwijs laten een tegengestelde beweging zien. Ook in het kader van ondersteuning en maatwerk voor leerlingen en studenten met een chronische aandoening is het onderwijs nog onvoldoende inclusief. De ministers van Onderwijs zijn nu aan zet: Defence for Children en FNO roepen hen op om naar aanleiding van het symposium een Taskforce inclusief onderwijs in te stellen.

Stilstaan geen optie

In het magazine staan onder andere de tien stappen om inclusief onderwijs te realiseren, de ervaringen van het jongerenpanel, met daarbij het warme pleidooi van Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens dat stilstaan geen optie is als het gaat om inclusief onderwijs.

Tien stappen in de goede richting

Defence for Children moedigt de regering en beleidsmakers in het onderwijs aan om het pleidooi van Adriana van Dooijeweert ter harte te nemen en aan de slag te gaan met de volgende tien ‘stappen in de goede richting’:

  • STAP 1 Wegnemen wettelijke beperkingen
  • STAP 2 Financieringssystematiek die inclusie bevordert
  • STAP 3 Maatwerk in de schoolpraktijk
  • STAP 4 Wegnemen van schotten
  • STAP 5 Cultuuromslag
  • STAP 6 Zorgcoördinator binnen alle onderwijsniveaus
  • STAP 7 Warme overdracht
  • STAP 8 Betere communicatie
  • STAP 9 Uitrollen transitieroutes
  • STAP 10 Een inclusieve samenleving

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Ouderbijdrage onderwijs leidt tot uitsluiting: Tweede Kamer, stem voor wetsvoorstel!

Half november spreekt en stemt de Tweede Kamer over een initiatiefwetsvoorstel van de SP en GroenLinks dat gaat over de …


Lees meer

Aannames over achtergrond thuiszittersproblematiek niet bevestigd

Verschillende aannames uit de wetenschappelijke literatuur over de (gedrags)problematiek die zou schuilgaan achter de ve…


Lees meer

Kinderrechten onvoldoende gewaarborgd bij leerlingenvervoer

Op 29 augustus publiceerde de Kinderombudsman een rapport over leerlingenvervoer naar aanleiding van de vele vragen die …


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee