Scroll down

Alternate Text
News banner

Tweede Kamer verzoekt regering om brede coalitie voor inclusief onderwijs

Op 4 juli is de motie over inclusief onderwijs van Kamerlid Van Meenen (D66) met een ruime meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer. In de motie wordt de regering verzocht om aan een brede coalitie, van in elk geval leraren, schoolleiders, ouders, leerlingen, besturen, gemeenten, kinderopvang en (jeugd)zorg, te bouwen om inclusief en goed onderwijs voor ieder kind te realiseren. Defence for Children moedigt het bouwen van een coalitie voor inclusief onderwijs aan, maar wijst met klem op het belang van daadwerkelijke, concrete en meetbare stappen voor de verwezenlijking van inclusief onderwijs. Het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap, waaruit het recht op inclusief onderwijs volgt, is immers al drie jaar van kracht in Nederland.

Beweging naar inclusief onderwijs

Het verwezenlijken van het recht op inclusief onderwijs is een verplichting die de Nederlandse staat is aangegaan bij de ratificatie van het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap. De ontwikkelingen in het onderwijs, zoals onder meer zijn beschreven in de Staat van het Onderwijs 2019, laten zien dat op dit moment nog geen verwezenlijking naar inclusief onderwijs gaande is. Het aantal thuiszitters stijgt, net als het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs. Het opbouwen van een brede coalitie is waardevol, maar doet nog onvoldoende recht aan de verplichtingen van de staat. Het ontbreekt aan een wettelijke definitie van inclusief onderwijs die overeenstemt met het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap en het VN-Kinderrechtenverdrag en een visie op de weg daarnaartoe, vastgelegd in een helder plan met tijdspad en meetbare doelstellingen.

Taskforce

Defence for Children roept het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op om werk van te maken van deze noodzakelijke stappen, bijvoorbeeld door het instellen van een Taskforce. De oproep voor een Taskforce is een van de uitkomsten van het symposium ‘Samen op weg naar inclusief onderwijs’, dat Defence for Children op 1 juli met het FNO Jongerenpanel Zorg én Perspectief organiseerde.

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Onderwijsraad adviseert regering richting inclusief onderwijs te bewegen

De Onderwijsraad, het onafhankelijke adviescollege over onderwijs van de regering en het parlement, heeft op 23 juni het…


Lees meer

Passend onderwijs geen oplossing volgens onderzoeksrapport

Na vijf jaar evaluatieonderzoek naar passend onderwijs is op 27 mei het eindrapport van het Nederlands Regieorgaan Onder…


Lees meer

Rapport ‘De Staat van het Onderwijs 2020’ laat geen verbeteringen zien

De ‘De Staat van het Onderwijs’ wordt normaliter ieder jaar tijdens een congres overhandigd aan de desbetreffende minist…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee