Scroll down

Alternate Text

Dossier: Kindhuwelijken

De achtergrond

Kindhuwelijken zijn een wereldwijd probleem. Vooral meisjes zijn kwetsbaar binnen een kindhuwelijk. Volgens de VN zullen tussen 2011 en 2020 wereldwijd meer dan 140 miljoen meisjes trouwen: dit zijn er 37.000 per dag. De meeste kindhuwelijken komen voor in Zuid-Azië, Sub-Sahara Afrika en in Zuid-Amerika en het Caribisch gebied, maar ook in Nederland komen kindhuwelijken voor.

Een kindhuwelijk is een huwelijk waarbij in ieder geval een van de partijen minderjarig is. Kindhuwelijken zijn in de meeste landen bij wet verboden en ook internationale verdragen roepen staten op om kindhuwelijken wettelijk te verbieden. Toch bestaan er in veel landen ook wettelijke uitzonderingen op het verbod, of wordt er in het gewoonterecht wel een kindhuwelijk toegelaten.

Kindhuwelijken zijn een schending van het recht van kinderen op ontwikkeling, gezondheid, opleiding, gelijkheid, het recht om vrij te zijn van geweld en het discriminatieverbod. Soms worden deze huwelijken ook wel aangemerkt als vorm van kinderhandel of slavernij.

Hoewel ook jongens trouwen, worden meisjes harder getroffen door kindhuwelijken en zijn de consequenties voor hen veel groter. Zo is er een verhoogde kans op seksueel geweld, een tienerzwangerschap en schooluitval. Kinderen onder de achttien jaar hebben volgens het Kinderrechtencomité op grond van hun lichamelijke en geestelijke onrijpheid, bijzondere bescherming en zorg nodig. Het voorkomen dat een kind in een kindhuwelijk terecht komt, valt ook onder deze bijzondere bescherming. Toch trouwen er elk jaar 15 miljoen meisjes voordat ze achttien jaar oud zijn. En één op de negen kindbruiden in zelfs jonger dan 15 jaar. Het aanpakken van kindhuwelijken is een complex probleem. Dit komt door een combinatie van sociale, culturele, politieke en economische factoren. Sociale normen schrijven voor dat vrouwen en meisjes thuis horen te zijn. Ook moet hun seksualiteit worden beheerst. Daarnaast spelen armoede en culturele tradities van bruidsschatten en -prijzen een rol. Families zien uithuwelijken vaak als beste optie voor een veilige toekomst van hun dochter. Verder kunnen families zo hun financiële lasten te verminderen.

Defence for Children zet zich in voor gelijke rechten en kansen voor meisjes. In West- en Sub-Sahara Afrika is relatief gezien het aantal kindhuwelijken het hoogst. Wij werken samen met lokale partners in Liberia, Sierra Leone, Ghana en Ethiopië om kindhuwelijken tegen te gaan. We betrekken traditionele en religieuze leiders bij het beïnvloeden van een gedragsverandering in de gemeenschappen, we werken aan de harmonisatie van gewoonterecht met nationale wetgeving en internationaal recht, we spreken beroepsopleidingen aan om zwangere of getrouwde meisjes ook toe te laten en we pleiten voor de versterking van kinderbeschermingssystemen. Zo werken we aan preventie, aanpak en alternatieven die geboden kunnen worden aan de meisjes en de gemeenschap, om kindhuwelijken te voorkomen.

Liselot Bloemen

“Ieder meisje moet kunnen opgroeien in veiligheid en kind kunnen zijn. Ze moet naar school kunnen gaan en wanneer ze volwassen is, zelfstandig beslissen over haar eigen toekomst, zoals bijvoorbeeld of ze wil trouwen en zo ja, met wie en wanneer.”

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee