Scroll down

Alternate Text
News banner

Kinderrechten onvoldoende gewaarborgd bij leerlingenvervoer

Op 29 augustus publiceerde de Kinderombudsman een rapport over leerlingenvervoer naar aanleiding van de vele vragen die zij de afgelopen jaren hierover heeft ontvangen. Voor veel kinderen is leerlingenvervoer essentieel voor hun recht op en toegang tot onderwijs. Uit het rapport blijkt echter dat de rechten van deze kinderen onvoldoende gewaarborgd zijn. Een gebrek aan maatwerk bij gemeenten en praktische en financiële overwegingen staan daaraan in de weg. Defence for Children vindt de bevindingen uit het rapport zorgelijk. Op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag en het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap zou het belang van het kind altijd voorop moeten staan. Ieder kind heeft recht op inclusief onderwijs, met de nodige ondersteuning om te kunnen deelnemen. De kinderrechtenorganisatie roept gemeenten op om aan de slag te gaan met de uitgangspunten van de Kinderombudsman.

Gebrek aan maatwerk en participatie

Door het rigide beleid van veel gemeenten op het gebied van leerlingenvervoer is maatwerk vaak onmogelijk, met weinig ruimte voor aandacht voor de individuele behoeften en belangen van kinderen. Bepaalde groepen kinderen vallen buiten de boot, doordat zij niet in aanmerking komen voor een (OV-) vergoeding of voor leerlingenvervoer dat door de gemeente wordt gefaciliteerd. De Kinderombudsman signaleert bovendien dat er vaak te weinig wordt geluisterd naar wat het kind, de ouders en deskundigen aangeven.

Belang van het kind niet voorop

De gemeente gaat vanuit financieel of praktisch oogpunt soms zelfs voorbij aan het oordeel van een deskundige, blijkt uit het rapport. Zo kan de gemeente bepalen dat een leerling, over wie een deskundige heeft aangegeven dat hij meer baat heeft bij een reis per openbaar vervoer in verband met de vele prikkels van een drukke taxibus, toch geen OV-vergoeding krijgt omdat het voor de gemeente gunstiger is de leerling mee te nemen in de taxi. Ook heeft de Kinderombudsman signalen ontvangen over te lange reistijden door een omslachtige route langs vele opstappunten, en over de onmogelijkheid van de gemeente om vervoer naar een buitenschoolse opvang te faciliteren.

Meer waarborgen recht op onderwijs

Op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag en het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap zou het belang van het kind altijd voorop moeten staan en heeft ieder kind recht op inclusief onderwijs, waarbij het de nodige ondersteuning krijgt om te kunnen deelnemen aan het onderwijs. Defence for Children vindt de bevindingen uit het rapport van de Kinderombudsman dan ook zorgelijk. De Kinderombudsman heeft tien uitgangspunten opgesteld aan de hand waarvan gemeenten hun beleid en besluitvorming rondom leerlingenvervoer kunnen aanpassen en de uitvoering hiervan kunnen verbeteren. Defence for Children acht het van groot belang dat gemeenten de uitgangspunten ter harte nemen en hun beleid hierop aanpassen.

Meer informatie

Rapport Kinderombudsman 'Scholen weer begonnen, 10 uitgangspunten voor betere leerlingvervoer'

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Onderwijsraad adviseert regering richting inclusief onderwijs te bewegen

De Onderwijsraad, het onafhankelijke adviescollege over onderwijs van de regering en het parlement, heeft op 23 juni het…


Lees meer

Passend onderwijs geen oplossing volgens onderzoeksrapport

Na vijf jaar evaluatieonderzoek naar passend onderwijs is op 27 mei het eindrapport van het Nederlands Regieorgaan Onder…


Lees meer

Rapport ‘De Staat van het Onderwijs 2020’ laat geen verbeteringen zien

De ‘De Staat van het Onderwijs’ wordt normaliter ieder jaar tijdens een congres overhandigd aan de desbetreffende minist…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee