Scroll down

Alternate Text
News banner

Verdrag voor Ethisch Toerisme aangenomen door VN-Wereldtoerismeorganisatie

Op 11 september, tijdens de 23e Algemene Vergadering in Sint Petersburg, nam de VN-Wereldtoerismeorganisatie, de UNWTO, het Internationale Verdrag voor Ethisch Toerisme aan. Dit is een grote stap voorwaarts om de wereldwijde toerismesector meer ethisch te maken en een stap voorwaarts in het beschermen van kinderen en hun rechten in reizen en toerisme. Het Verdrag is een bindend instrument voor die staten die het ondertekenen. Vanaf 16 oktober 2019 kunnen staten zich aansluiten bij dit Verdrag.

Kinderrechten en seksuele uitbuiting in reizen en toerisme

Dit Verdrag is een belangrijk instrument om kinderen te beschermen tegen seksuele uitbuiting in reizen en toerisme. Het Verdrag geeft in algemene zin aan dat toerisme mensenrechten zou moeten bevorderen, naast het feit dat het economische voortgang brengt en een motor voor ontwikkeling is. Daarnaast erkent de UNWTO dat toerisme bij kan dragen aan de VN-Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Artikel 5.2 refereert specifiek naar het bevorderen van kinderrechten: “Toerismeactiviteiten moeten de gelijkheid van man en vrouw respecteren; mensenrechten promoten, en meer specifiek, de individuele rechten van de meest kwetsbare groepen, te weten kinderen, ouderen, personen met een beperking, etnische minderheden en inheemse bevolkingen.”

Vervolgens gaat artikel 5.3 direct in op de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting:“De uitbuiting van mensen in welke vorm dan ook, specifiek seksueel en zeker in het geval van kinderen, is in conflict met de fundamentele doelen van toerisme […]; in overeenstemming met internationaal recht dient dit actief bestreden te worden met de medewerking van alle Staten en gestraft worden zonder concessie door de nationale wetgeving van zowel het land dat bezocht is alswel de herkomstlanden van de daders, zelfs indien deze daden in het buitenland zijn gepleegd.”

Hiermee vereist de UNWTO een actieve bestrijding en zero tolerance-beleid van overheden, en bij buitenlandse daders zowel aan de kant van het herkomstland als het bezochte land.

Rol van de media

Het Verdrag erkent dat de media ook een rol hebben in het portretteren en adresseren van seksuele uitbuiting in toerisme in artikel 9.6: “De pers, specifiek zij die gespecialiseerd zijn in reizen en andere media […] dienen eerlijke en gebalanceerde informatie te geven aangaande gebeurtenissen en situaties die de bezoekersaantallen van toeristen kunnen beïnvloeden […] zij dienen op geen enkele wijze seksuele uitbuiting in toerisme te promoten.”

Antecedenten

Het Verdrag is de opvolger van de niet-bindende, Mondiale Ethische Code voor Toerisme, die in 1999 werd aangenomen. Het omzetten van dit niet-bindende instrument naar een bindend instrument was tevens de eerste aanbeveling uit de door ECPAT International geleide Global Study aangaande seksuele uitbuiting van kinderen in reizen en toerisme, de wereldwijde eerste studie naar dit probleem, gepubliceerd in 2016.

Gedragscode reisindustrie

Defence for Children – ECPAT werkt in Nederland intensief samen met overheden, maatschappelijke organisaties, private sectorpartijen, kinderen, jongeren en gemeenschappen aan de bescherming van kinderen in reizen en het toerisme. In Nederland wordt onder andere gewerkt aan het certificeren van reis- en toerismeorganisaties door middel van ‘The Code’, een gedragscode voor de reisindustrie, waarvan Defence for Children - ECPAT in Nederland coördinator is. daarnaast voeren wij online campagne om reizigers en toeristen op te roepen om verdachte situaties die duiden op seksuele uitbuiting van kinderen, te melden.

Samenwerking 

Samen met Plan, Terre des Hommes, ICCO en Free a Girl werkt Defence for Children – ECPAT in het programma Down to Zero aan het voorkomen en uitbannen van seksuele uitbuiting van kinderen in Latijns-Amerika en Azië. Zo zijn in de Dominicaanse Republiek overeenkomsten gesloten met veel grote hotelketens en alle toerismebrancheorganisaties in het land. In de Filipijnen is er op lokaal en regionaal niveau bewerkstelligd dat de overheid eisen stelt ten aanzien van kinderbescherming aan private sectorpartijen die een vergunning willen om in het toerisme te mogen opereren.

Samen met TUI, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en met financiering van TUI Care Foundation en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, werkt Defence for Children – ECPAT samen met partners in Cancún, Mexico en Phuket, Thailand aan het voorkomen en bestrijden van seksuele uitbuiting van kinderen. Hotelstaf en kinderen worden getraind in het herkennen van signalen en rapporteren van zaken. Daarnaast wordt beleidsontwikkeling binnen de lokale private sector en de overheid, gefaciliteerd.

Meer informatie:

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Scholieren bedenken gadget voor reizigers: UV-armband

Meer dan 200 leerlingen van vijf MBO toerismescholen deden mee aan de jaarlijkse wedstrijd van Defence for Children-ECPA…


Lees meer

Hulp aan kinderen in India tijdens coronacrisis:" Ze zijn nu extra kwetsbaar voor seksuele uitbuiting”

De coronacrisis maakt kinderen in India die in toeristische gebieden wonen, extra kwetsbaar voor seksuele uitbuiting. In…


Lees meer

Ana werd zwanger van een sekstoerist

De Dominicaanse Ana* (39) komt uit een arm gezin uit Punta Cana. Toen ze net zeventien was, werd ze door een vriendin ge…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee