Scroll down

Alternate Text
Pers banner

Onvoldoende aandacht voor de rechten van dakloze kinderen

Op 20 november, de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind, brengen Defence for Children en Nationaal Fonds Kinderhulp een publicatie uit over kinderen in armoede. Volgens de laatste cijfers van het CBS groeien er in Nederland 292.000 kinderen op in armoede. Een deel van deze kinderen heeft te maken met (dreigende) dakloosheid. Hoewel het verliezen van je (t)huis op zichzelf al een ingrijpende gebeurtenis is, hebben deze gezinnen ook te maken met bijkomende problematiek die het voor hen nog lastiger maakt om hun leven weer op te pakken. Zo komt het voor dat kinderen van hun ouders gescheiden dreigen te worden op het moment dat een gezin dakloos is of dreigt te raken en komt het voor dat dakloze gezinnen niet worden toegelaten tot de maatschappelijke opvang.

Mariëlle Bahlmann, jurist bij Defence for Children: ‘Op de Kinderrechtenhelpdesk horen we dat hulpverleners dreigen om kinderen van hun ouders te scheiden als een gezin dakloos is of dreigt te raken. In sommige gevallen is hier ook daadwerkelijk toe overgegaan en zijn de kinderen in een pleeggezin geplaatst. Hulpverleners rondom het gezin moeten weten dat armoede nooit de enige reden mag zijn om kinderen van hun ouders te scheiden. De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van opvang aan dakloze gezinnen met kinderen’.      

Problemen bij het vinden van onderdak en huisvesting

In de publicatie komen ook andere problemen aan bod. Zo is het voor dakloze gezinnen moeilijk om vervangende woonruimte te vinden als zij door de woningcorporatie op een zwarte lijst zijn geplaatst of een negatieve verhuurdersverklaring hebben vanwege een huisuitzetting. Ook worden dakloze gezinnen met kinderen niet altijd toegelaten tot de maatschappelijke opvang, bijvoorbeeld omdat de ouders geen binding hebben met de gemeente waar zij zich melden of als de ouders voldoende zelfredzaam worden geacht. Voor gezinnen die wel zijn toegelaten tot de maatschappelijke opvang, is het lastig om uit te stromen vanwege een gebrek aan voldoende en betaalbare huurwoningen. Dit terwijl de maatschappelijke opvang geen geschikte plek is voor kinderen om langdurig op te groeien.

Kinderrechten onder druk

Al deze problemen hebben een enorme weerslag op de kinderen. Zij voelen zich onveilig en onzeker over hun toekomst. De situatie waarin zij zich bevinden staat bovendien op zeer gespannen voet met hun recht op gezinsleven en het recht op een toereikende levensstandaard, zoals vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag. Defence for Children en Nationaal Fonds Kinderhulp benadrukken dat er meer aandacht moet zijn voor het feit dat kinderen zelfstandige dragers zijn van rechten. Om verbetering te brengen in de situatie waarin deze kwetsbare kinderen zich bevinden, worden er in de publicatie aanbevelingen gedaan aan gemeenten, woningcorporaties en hulpverleners rondom het gezin.

Meer informatie:

Deel dit artikel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee