Scroll down

Alternate Text

Saskia Kokx

“Schendingen van kinderrechten zijn ook in Nederland aan de orde van de dag. Het is in ieders belang dat de rechten van kinderen worden beschermd. Alle kinderen, en degenen die zich voor hen inzetten, verdienen het om tijdig en goed te worden ondersteund. Bij Defence for Children draag ik door middel van het geven van juridisch advies graag mijn steentje bij aan de aanpak van kinderrechtenschendingen in Nederland.”

Gerline Kuijt

“Moeilijke omstandigheden zorgen ervoor dat veel kinderen niet zorgeloos kunnen genieten van hun leven. Ik zet mij graag in voor deze kinderen, zodat zij opgroeien tot gezonde en sterke volwassenen. Bij mijn studie Culturele Antropologie staat versterking van de kwaliteiten en mogelijkheden van mensen voorop. Defence for Children luistert naar de visie van kinderen zelf en laat hen meedenken over hun (online) veiligheid. Zo worden zij weerbaar, dat vind ik mooi!”

Robbin Bos

“Een derde van de wereldbevolking is kind en al deze kinderen hebben in beginsel dezelfde rechten. Als stagiaire bij Defence voor Children krijg ik de kans om mij in te zetten voor de waarborging van kinderrechten en in het bijzonder voor kinderen met een migratieachtergrond. Zelfs in een ontwikkeld land als Nederland worden hun rechten niet altijd gewaarborgd en voor deze groep kinderen wil ik mij hard maken.”

Femke Minderman

“Alle kinderen verdienen dezelfde kansen, zoals dit is vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag. Ook in Nederland is er helaas nog steeds sprake van kansenongelijkheid, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs. Het is nodig hier bewustwording voor te creëren en te onderzoeken hoe we samen deze kansenongelijkheid kunnen terugdringen. Bij Defence for Children zet ik me graag in om dit te bewerkstelligen.”

Maria Olthaar

"Ik vind het niet normaal dat er anno 2019 nog steeds sprake is van seksuele uitbuiting van kinderen, in het bijzonder op vakantie-en reisbestemmingen. Ik wil tijdens mijn stage mijn Communicatie Wetenschappelijke kennis inzetten om onderzoek te doen naar dit fenomeen en hiertegen een campagne op te zetten. Elk kind heeft recht op een een veilige leef omgeving, waar ook ter wereld. Hier ga ik mij voor inzetten!"

Sabine de Leeuw

"In 2017 waren er bijna 19.000 echtscheidingen waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn. Hierbij is het vaak moeilijk voor het kind om voor zijn rechten op te komen en gehoord te worden. Tijdens mijn minor Kindermishandeling en verwaarlozing heb ik dan ook veel geleerd over de rechten van kinderen, maar ook over de problemen die ondanks deze rechten spelen. Als stagiaire Jeugdrecht zet ik mij er voor in dat de rechten van kinderen volledig gerespecteerd worden."

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee