Scroll down

Alternate Text

Dossier: Inclusief Onderwijs

De achtergrond

Op grond van internationale verdragen heeft ieder kind in Nederland recht op onderwijs in een inclusief onderwijssysteem. De overheid moet zorgen voor een onderwijssysteem dat gebaseerd is op gelijke kansen. Alle kinderen moeten zich thuis en veilig voelen op school en waar mogelijk samen naar school kunnen gaan – ongeacht hun achtergrond of ondersteuningsbehoefte. Toch worden sommige kinderen buitengesloten van ‘regulier’ onderwijs en kunnen zij niet samen met leeftijdsgenootjes naar een school in de buurt. Of ze gaan wel naar school, maar zonder de juiste zorg en ondersteuning te krijgen die nodig is om volwaardig te kunnen deelnemen. Andere kinderen zitten thuis en kunnen überhaupt niet naar school.

Defence for Children vindt dat het tijd is voor verandering. Tijd om in te zien dat ‘passend onderwijs’ niet hetzelfde is als ‘inclusief onderwijs’. Het is tijd dat het belang van het kind en het recht op een zo volledig mogelijke ontwikkeling en ontplooiing voorop komt te staan. Defence for Children zet zich in voor het inclusief maken van klassen, scholen en het onderwijssysteem als zodanig. Wij pleiten voor een systeem waarvan niemand wordt buitengesloten, waarin diversiteit juist gevierd wordt.

Jantine Walst

"Een inclusieve samenleving waarin iedereen volwaardig kan participeren begint bij inclusief onderwijs. In een inclusief onderwijssysteem leren kinderen dat iedereen ertoe doet en erbij hoort. In een inclusief onderwijssysteem voelt ieder kind zich volwaardig onderdeel van de school."

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee